Ordlista

På den här sidan kan ni läsa om vad vissa ord och begrepp betyder inom SEO-branschen. Det är ord och fraser som vi i branschen använder hela tiden, men som kanske är svåra att förstå för den som inte jobbar med SEO, sökoptimering. Vi förklarar här lite mer ingående än vad man kanske normalt gör i en ordlista.