Pagerank

PageRank (nedan även kallat PR) är Googles sätt att presentera hur populär och relevant en hemsida är. Ju högre PR man har, desto bättre sida? Detta är dock något som inte stämmer, eftersom många idag jagar hög PageRank enbart för att sälja länkar, vilket strider emot Google egna riktlinjer!

Vad ska man ha pagerank till?

Pagerank avgör hur ofta Googles robot ska komma till hemsidan för att söka ny och uppdaterad information. Ju högre siffran man har, desto oftar besöker roboten just din sida.

Pagerank på undersidorna?

För att få PR på undersidorna måste ni se till att roboten kan läsa undersidorna. Detta gör ni enklast genom att internlänka från startsidan eller genom att skapa en sitemap, som roboten enkelt kan följa. Det är oerhört viktigt att ha pagerank på undersidorna, för helhetens skull. Genom internlänkning så sprider man PR till undersidorna.

Inkommande länkar

Det behövs inkommande länkar för att få pagerank på sin hemsida idag. Dessa inkommande länkar måste komma från sidor som redan är indexerade av Google.

Hur många som behövs kan vi inte svara på. Det kan räcka med en, men ibland behövs det flera. Avgörande är hur pass relevant den inkommande länken är.

Se till så att den inkommande länken innehåller ditt viktigaste sökord/fraserna.

Relevanta hemsidor

Viktigt att tänka på är att få länken från en säker hemsida. En hemsida som inte på något sätt är straffade av Google och sidan skall helst handla om samma sak som din egna sida handlar om.

Kategorilänkar

Försök att få länkar från sidor som finns inom din egen bransch. Du har kanske ett antal partners att byta länk med.

Naturliga länkar

Självklart så kan man inte själv styra vilka som länkar till ens egen hemsida. Om man har bra informativ textmaterial på hemsidan, så kommer det länkar naturligt till hemsidan.