Sökmotorsoptimering

Sökmotorsoptimering handlar i grund och botten om att göra en specifik hemsida så attraktiv som möjligt för sökmotorerna med önskade sökord.

En optimering kan man särlägga i två led (onpage & offpage). En direkt operation av hemsidans innehåll och struktur samt en del där man arbetar med externa faktorer.

Exempel på direkta ingripanden är hemsidans grafiska konstruktion (foto, tabeller, logo mm.), vidare kan det vara metatext, sökordsdensiteter och titel etc.

Den andra fundamentala delen som bygger på externa faktorer innehåller moment som t.ex. registrering i kataloger och sökmotorer på ett korrekt sätt, relevant länkning av hemsidan och andra manuella åtgärder.

Ökad exponering

Resultatet vid en väl genomförd och långsiktig sökmotoroptimering innebär ökad exponering av hemsidan. Detta leder i sin tur till fler besökare och i många fall ökad profit.

En väl genomtänkt och betydelsefull hemsida är många gånger en mycket viktig faktor, ett verktyg som kan generera fördelar på många sätt. Ett centralt åtagande för en lyckad hemsida är således en framgångsrik optimering.

Vid ett optimeringsprojekt är det av största vikt att man håller sig inom de ramar som varje särskild sökmotor har. Om man på något sätt smusslar riskerar man under alla omständigheter att resultatet blir helt och hållet oanvändbart.

Etik och moral

Vi utför alla våra uppdrag inom de riktlinjer som sätts av varje sökmotor. Det innebär att vi inte använder oss av tekniksidor och omdirigering, ingen form av cloaking eller spegeldomäner vid sökmotorsoptimering.