Hemsida - Så här går det till

Nedan finns en guide över hur framställandet av en ny hemsida går från idé till lansering.
Tidsförloppet ligger oftast mellan tre och åtta veckor men kan ta längre tid än så beroende på projektets omfattning. Mer exakta leveransdatum lämnas i offerten.

Händelseförlopp vid skapande av en ny hemsida:

  • Kontakt
  • Våra rekommendationer
  • Godkänd offert
  • Framtagning av material
  • Förslag presenteras
  • Materialet implementeras
  • Kontroll & Lansering

Inledande kontakt med önskemål/visioner

Allt börjar med en första kontakt. Antingen via telefon eller-post.
Vi träffas gärna hos er eller hos oss i den mån det är möjligt och önskas.
Om ni har önskemål eller idéer presenteras dessa för oss.

Rekommendationer från oss

I ett andra skede återkommer vi med förbättringar och kompletteringar på den ursprungliga idén. Våra råd baseras på tidigare erfarenhet, hur konkurrensen ser ut och er marknad ser ut.

Godkänd offert

Vi offererar och skrider till verket så fort offerten blivit godkänd. Leveranstid och projektbeskrivning finns specificerat i offerten.

Framtagning av material

I detta skede har arbetet tagit fart. Vi samlar in stoff från er eller producerar det själva. Allt beroende på vad som avtalats.

Presentation av layout¹ och design²

Vi sänder er framtagen layout och design för godkännande. Förslaget kan revideras om så önskas upp till tre tillfällen.

Implementering av material

Arbetet med hemsidan börjar närma sig sitt slut. Efter godkänd layout och design implementerar vi allt tillgängligt material.

Kontroll & Lansering

Vi kontrollerar alla funktioner och ni kontrollerar innehållet.
Sidan lanseras.

  1. Layout: Med detta avses strukturen på hemsidan.
  2. Design: Hemsidans grafiska profil.

Ring upp mig!

Ange ditt telefonnummer så ringer någon av våra experter upp dig.

Alternativt ring oss på 040-882 70 eller maila oss.