innehållsarbete ikon SVG alabaster vit

Innehållsarbete

Texter tar tid – mer tid än vad du tror

Under åren har vi assisterat kunder med att skapa engagerande och informativa texter, vilket har gjort att vi konsekvent kan uppfylla deadlines och lanseringstidpunkter.

Ett vanligt skäl till att deadlines och lanseringar missas är att kunderna väljer att själva skriva texterna. Detta visar sig ofta vara betydligt mer tidskrävande än förväntat, eftersom man strävar efter perfektion.

Ni kanske minns hur det var när man studerade och skulle skriva en större uppsats – de första meningarna, alltså själva startsträckan, kan kännas överväldigande. Därför är det alltid fördelaktigt att överlåta denna del till oss. Om ni beskriver er produkt eller verksamhet kortfattat, omvandlar vi detta till en professionellt formulerad längre text.

Text från kund

Idag har vi varit på söderslättsgymnasiet och hjälpt till med besiktningen av anläggningar.

Vår version

Vi tillbringade dagen på Söderslättsgymnasiet för att besiktiga installationerna som utförts av elever inom ETG-programmet.

Detta utgör en del av provet. Genom att klara alla delmoment får man ett yrkesbevis vid ett godkänt yrkesprov.

Det innebär att du har slutfört din grundutbildning och kan bli anställd som elektriker utan att först behöva genomgå en lärlingsperiod.

Behöver du hjälp med innehållsarbete?

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
GDPR

Läs mer om SEO Sverige och våra tjänster