Google Ads seo sverige

Displayannonsering

Displayannonsering är ett väldigt effektivt komplement till Google Sök.

För även om Sök på många sätt är ett fullgott sätt att nå sin kundgrupp, har det sina inbyggda begränsningar när det kommer till varumärkesbyggande och intresseskapande. Sökannonserna är även begränsade till sin form och sitt utseende, medan displayannonsering ger helt andra valmöjligheter när det kommer till utformning och tekniska lösningar.

Genom att effektivt placera sina annonser i Googles Displaynätverk i de miljöer man anar att kundgruppen befinner sig har man stora möjligheter till att både driva trafik och öka varumärkeskännedom. Hur snävt man vill rikta sina annonser beror helt på kampanjens syfte och budget, men Google erbjuder flera inriktningsmetoder, allt från målgruppens intresse, webbplatsernas ämne och till handplockade, enstaka webbplatser. Oavsett vem ni vill nå så ger displayannonsering dig möjligheterna.

SEO Sverige & Display-annonsering

Vi på SEO Sverige vet skillnaden mellan en bra och en dålig displayannonseringskampanj, och vi har sedan 2006 arbetat med avvägningen mellan sök och display.

Behöver du hjälp med displayannonsering?

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
GDPR